Khabar Board

शिक्षक सेवा आयोगको नतिजा पुनर्योग गर्न नपाइने

काठमाडौँ ।

शिक्षक सेवा आयोग, सानोठिमी भक्तपुरले लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा पुनर्योगको व्यवस्था नगरिने जनाएको छ। आयोगले प्रकाशित गरेको कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ को संशोधनले उक्त व्यवस्था गरेको हो।

सूचनामा अयोगले मूल कार्यविधिको दफा ५५ मा संशोधन गरी मूल कार्यविधि, २०७८ को उपदफा (८) मा देहायको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपेको छ । “तर ओएमआर मेसिनको प्रयोग गरी वस्तुगत उत्तरपुस्तिका (ओएमआर सिट) परीक्षण गरी कुनै पनि लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्दा पुनर्योगको व्यवस्था गरिने छैन ।

त्यस्तै यसै संशोधन मार्फत आयोगले अन्य विभिन्न कार्यविधि बनाएको छ। कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७८ को दफा ३३ मा संशोधन गरी देहाय (ङ) पछि देहायको (च) थपेको छ । थपिएको (च) मा आयोगले लिने परीक्षामा आवेदन दिएका कुनै पनि उम्मेदवार पुर्पक्षका लागि थुनामा वा हिरासतमा रहेका छन् भने त्यस्ता उम्मेदवारलाई परीक्षामा सहभागी गराउने विशेष व्यवस्था हुने छैन ।

त्यस्तै मूल कार्यविधि, २०७८ को दफा ३५ मा संशोधन गरी दफा ३५ को उपदफा (४) पछि देहायको उपदफा (५) थपिएको छ । जसमा (५) उपदफा (१) बमोजिम अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सहयोगी लेखक नराखी आफैँले परीक्षा दिन चाहेमा त्यस्ता उम्मेदवारलाई सहयोगी लेखकले पाए सरहको सुविधा पाउने छन् ।

मूल कार्यविधि, २०७८ को दफा ३७ मा संशोधन गरी मूल कार्यविधिको दफा ३७ को देहाय (८) देहाय प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ । “तर अनलाइन माध्यमबाट दरखास्त लिई रोल नम्बर कायम भएकाको हकमा आयोगबाट लिइने लिखित परीक्षाका लागि रोल नम्बरको आधारमा बसाइ व्यवस्था मिलाउने”

मूल कार्यविधिको दफा ४४ को उपदफा (६) पछि देहायको उपदफा (७) थपिएको छ । जसमा दफामा जुनसुकै कुरा लेखिएता पनि माध्यमिक, निम्न माध्यमिक र प्राथमिक तहको खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा वस्तुगत उत्तरपुस्तिका (ओएमआर) प्रयोग भएकाको हकमा परीक्षण पूर्वको कार्य आयोगबाट निर्णय भएबमोजिम हुनेछ ।

Hetuda computer
याे पनि हेर्नुस्
प्रतिक्रिया दिनुहाेस्

Your email address will not be published.