Khabar Board
Flash logo up side
flash header

सिटिइभिटीले एक विषयको मौका परीक्षा सञ्चालन गर्ने

Nirbachan m

काठमाडौँ  । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सिटिइभिटी)ले डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको र प्राविधिक शिक्षामा विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रमको एक विषय मौका परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ । प्रथम र दोस्रो वर्ष उत्तीर्ण भई तेस्रो वर्षको नियमित तर्फको नतिजामा कुनै एक विषय मात्र अनुत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरूका लागि परीक्षा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद् (सिटिइभिटी) परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले एक विषय मौका परीक्षाको फाराम भर्नेका लागि आवेदन माग गरेको छ । परिषद् अन्तर्गत सञ्चालित वार्षिक परीक्षा प्रणालीतर्फ डिप्लोमा तथा प्रमाणपत्र तहका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको र प्राविधिक शिक्षामा विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम समेतका लागि आवेदन माग गरेको जनाएको छ ।

प्रथम र दोस्रो वर्ष उत्तीर्ण भई तेस्रो वर्षको नियमित तर्फको नतिजामा कुनै एक विषय मात्र अनुत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरूको लागि परीक्षा सम्बन्धी विनियमावली, २०७१ बमोजिम सैद्धान्तिक एक विषयको मौका परीक्षा २०८१ वैशाख महिनामा सञ्चालन हुनेहुँदा सम्बन्धित परीक्षार्थीहरूले २०८० चैत ३० गतेभित्र नियमित शुल्क र २०८१ वैशाख ०७ गतेभित्र विलम्ब शुल्कमा सम्बन्धित शिक्षालयहरूमा परीक्षा आवेदन फाराम भरी बुझाउन सूचित गरेको छ ।

सर्तहरू पूरा नभएका र तोकिएको समयभित्र आवेदन फाराम नबुझाउने शिक्षालयका विद्यार्थीहरूलाई परीक्षामा सम्मिलित नगराइने सूचनामा उल्लेख छ ।

Center article

आवेदनका लागि सर्तहरू

१. शिक्षालयले एक विषयको आंशिक परीक्षार्थीहरूको परीक्षा आवेदन फाराम ITMS Online मा आफ्नो User बाट Login गरी परीक्षा आवेदन फाराम एचष्लत गरी परीक्षार्थीहरूलाई वितरण गर्नुपर्नेछ ।
२. परीक्षा आवेदन फाराम शुल्क बापत रु. ३००/– बुझाउनुपर्नेछ ।
३. सम्बन्धित शिक्षालयहरूले परीक्षा आवेदन फाराम शुल्क बापतको रकम मिति २०८१।०१।०२ गते नियमित शुल्क र मिति २०८१।०१।०९ गतेभित्र विलम्ब शुल्कको रकम अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित परिषद, प्रदेश कार्यालयको बैंक खातामा बुझाउनुपर्नेछ ।
४. वार्षिक परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत तेस्रो वर्षको नियमित परीक्षामा कुनै एक विषयमा अनुत्तीर्ण भएका नियमित परीक्षार्थीहरूले मात्र उक्त आवेदन फाराम भर्न पाउनेछन् र उक्त नियमित परीक्षाको Result Sheet को प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा आवेदन फारामसाथ संलग्न गर्नुपर्नेछ ।
५. २०७७ साल (सन् २०२०) मा रजिस्ट्रेसन कायम भई २०८० साल मङ्सिर महिनामा सञ्चालन भएको तेस्रो वर्षको परीक्षाको नतिजामा एक विषयमा मात्र अनुत्तीर्ण परीक्षार्थीहरूले एक विषय मौका परीक्षाको आवेदन फाराम भर्न पाउनेछन्। आवेदन फाराम साथ प्रथम र दोस्रो वर्ष उत्तीर्ण गरेको लब्धाङ्क पत्र वा Ledger को प्रतिलिपि अनिवार्य रूपमा संलग्न गर्नुपर्नेछ । यदि वार्षिक परीक्षा प्रणालीतर्फ प्रथम र दोस्रो वर्ष अनुत्तीर्ण परीक्षार्थीहरूले उक्त परीक्षाको आवेदन फाराम भरी परीक्षा दिएमा उक्त परीक्षा स्वतः रद्द हुनेछ ।
६. आवेदन फाराम परिषद्का सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयहरूमा सम्बन्धित शिक्षालय मार्फत बुझाउनुपर्नेछ ।
७. प्रवेश पत्र बिना परीक्षामा सामेल गराइनेछैन । अतः सम्बन्धित शिक्षालयले प्रवेश पत्र तोकिएको समयभित्र बुझिलिनुपर्नेछ ।
८. परीक्षा सञ्चालन हुने मिति र परीक्षा केन्द्र पछि प्रकाशित गरिनेछ ।
९. सिम्बल नं. एकमुष्ट Generate गर्नुपर्ने भएकाले नियमित शुल्कको परीक्षा आवेदन फाराम मिति २०८०/१२/३० गते कार्यालय समयभित्र र विलम्ब शुल्कको मिति २०८१।०१।०७ गते कार्यालय समयभित्र Web Based Online System मा शिक्षालयले Entry गरिसक्नुपर्नेछ । यो सूचना www.ctevtexam.org.np मा पनि हेर्न सकिनेछ ।

याे पनि हेर्नुस्
प्रतिक्रिया दिनुहाेस्

Your email address will not be published.